"Është përcaktuar karakteri ekstremist i botimeve në fjalë, i cili bazon dhe justifikon ideologjinë e nazizmit, si dhe superioritetin nacional dhe racor të disa personave mbi të tjerët", - vihet në dukje në raport.

Njoftimi u është dorëzuar drejtorëve të dyqane të librave në Moskë, ku janë shitur këto libra.