Gjithë ditën shkalla tingëllon melodi të ndryshe në varësi të numrit të njerëzve që kalojnë nëpër të dhe ritmit të hapave të tyre.

Projekti u realizua në kuadër të "Javës së zemrës" në Belgjikë. Qëllimi i tij - inkurajimi i pasagjerëve për të përdorur shkallët e zakonshme në vend të atyre elektrike, në mënyrë që ata të ushtrojnë ngarkesën fizike të nevojshme për shëndetin e zemrës.