Ai kujtoi se në tekstin e marrëveshjes mungon dispozita mbi moslejimin e transferimit të armëve subjekteve të paautorizuara, jo-shtetërorë, të cilën refuzuan ta përfshinin në marrëveshje vendet e NATO-s.

"Ky është një reflektim i një politike të qëllimshme për të ruajtur lirinë maksimale të veprimit për ndërhyrje në njërën anë apo në një tjetër në një konflikt të caktuar", - theksoi Rjabkov.