Gjatë diskutimit të çështjeve kyçe të axhendës dypalëshe dhe asaj ndërkombëtare palët u shprehën lidhur me forcimin e mëtejshëm të dialogut politik ruso-paraguajan, si dhe për zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar.