Aleksandër Frollov ftoi vendet e rajonit Arktik të marrin pjesë në projektin ndërkombëtar. "Projekti tashmë është gati, fondet janë akorduar. Sistemi me dy satelitë të tipit "Mollnija" do të mundësojë monitorimin cilësor të Arktikut në një shtrirje kohore të përhershme", - shpjegoi ai.