"Bazat e politikës sonë shtetërore në Arktik parashikojnë vendosjen e regjimeve të veçanta të përdorimit të resurseve natyrore. Në veçanti, të drejtën për të nxjerrë naftë në kushtet e hapësirave të mbuluara me akull do ta gëzojnë vetëm ato kompani që kanë në dispozicion teknologjitë më moderne dhe natyrisht, ato që janë të afta të sigurojnë punën e tyre në aspektin financiar", - tha Putin.