Dilma Rousseff gjithashtu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar për të krijuar një mekanizëm për kontrollimin e Internetit.

Rousseff deklaroi se mbrojtja e sigurisë kombëtare të një shteti nuk mund të justifikojë shkeljen e sovranitetit të një shteti tjetër dhe shkeljen e të drejtave themelore të qytetarëve të një shteti tjetër.