Ai theksoi se detyra e makinistit në këtë rast do të jetë sigurimi i daljes dhe hyrjes së sigurt të pasagjerëve, mbyllja e dyerve dhe dhënia e komandës për nisje. Zhvendosjen e mëtejshme të trenave gjatë lëvizjes dhe ndalimit në stacione do ta bëjë sistemi automatik.

Institucioni i Metrosë së Moskës po merr gjithashtu në konsideratë kompletimin deri në fund të trenave të rinj me sistemin e drejtimit të automatizuar tashmë plotësisht pa shofer.