Folësit nga 8 vende (Rusia, Kanadaja, SHBA, Suedia, Norvegjia, Finlanda, Danimarka dhe Islanda) planifikojnë të prekin çështje të tilla si shëndeti i popullsisë që jeton në mjedisin e Arktikut, efektiviteti i marrëveshjeve ndërkombëtare për të siguruar mbrojtjen e mjedisit. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet problematikës së ndikimit të njeriut mbi ekologjinë e Arktikut në lidhje me zgjerimin e pushtimit të saj.