"Faktin që kjo përbën një pengesë, ne që merremi direkt me këtë punë, e dëgjojmë nga shoqatat e biznesit, kompanitë, deputetët e niveleve të ndryshme, nga publiku i gjerë", - tha diplomati.

"Në Europën e sotme, ruajtja e barrierave të vizave përbën një relike të së kaluarës", - shtoi ai.