Marrëveshja u përgatit në kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar mes Estonisë, Letonisë dhe Rusisë.

Qëllimi i projektit, i cili parashikohet të përfundojë brenda 2,5 viteve, është rindërtimi i vendkalimeve kufitare me qëllim rritjen e kapacitetit të tyre. Projekti financohet pjesërisht nga të ardhurat e Programit Europian të Fqinjësisë dhe Partneritetit.