Më parë Agjencia Reuters publikoi rezultatet e hetimit gazetaresk, i cili zbuloi ekzistencën e një rrjeti ilegal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të tregtarëve të të miturve, viktima të të cilëve janë bërë të paktën 26 fëmijë të vegjël rusë.

Disa fëmijë kanë rënë në duart e pedofilëve, të cilët i kanë përdoruar ata për prodhimin e pornografisë.