"U morën vendimet për dy çështjet e para", - tha Dimitri Medvediev në një takim me kabineti ditën e enjte.

Sipas dokumentit, deficiti buxhetor i Rusisë në vitin 2014 do të jetë rreth 9 miliardë €, ose 0.5% e PBB-së.

Tani dokumenti kryesor financiar i vendit duhet të miratohet nga Parlamenti.