Sipas mendimit të senatorëve, ndihma e bankave ruse ndihmon autoritetet siriane për të blerë armë dhe për të zhvilluar luftën civile.

U propozua ngrirja e aktivave të bankave ruse në Shtetet e Bashkuara, ndalimi i çdolloj aktiviteti të tyre në SHBA, si dhe vendosja e kufizimeve për udhëtimet jashtë vendit të stafit të këtyre bankave.