Këtë vit stërvitjet "Qielli vigjilent" do të zhvillohen në tri zona gjeografike të interesit operacional për të gjitha palët: në atë qendrore (midis Rusisë dhe Polonisë), jugore (midis Rusisë dhe Turqisë) dhe në atë veriore (midis Rusisë dhe Norvegjisë).