Në kompani shpjeguan se fluturimi u zhvillua më 14 shtator. Planifikohet që pas përfundimit të testimeve "Phantom Eye" të mund të përdoret për mbledhjen e informacioneve zbuluese.

"Avioni pa pilot gjatë fluturimit mundi të arrijë pothuajse të gjitha qëllimet e vëna", - tha Daryl Davis, i cili drejton "Phantom works" - një njësi e fshehtë e kompanisë "Boeing", e cila përgjigjet për zhvillimin e "Phantom Eye".