"Sinabung", i cili gjatë 3 viteve të fundit ka fjetur, më 15 shtator të këtij viti hodhi një rrymë të fuqishme hiri dhe gurësh, shpjegoi përfaqësuesi i Agjencisë lokale për parandalimin e fatkeqësive kombëtare. Gati 6 mijë persona u zhvendosën në qendrat e strehimit të përkohshëm. Deri më tani nuk ka asnjë njoftim mbi viktima apo të lënduar të tjerë.