Shqipëria ka paraqitur kërkesën formale për anëtarësim në BE në fund të prillit të vitit 2009. Në përputhje me procedurën përkatëse të BE-së, nëse opinioni i Komisionit Evropian, i cili bazohet në faktin se sa i suksesshëm është vendi konkret në plotësimin e kritereve për anëtarësim në BE, do të jetë pozitiv, Këshilli i BE-së duhet të vendosë për dhënien e statusit të kandidatit këtij vendi.