Shkaku i eksodit masiv janë të fshehtat e shërbimeve sekrete amerikane, të bëra publike nga ish-agjenti i CIA-s Edward Snowden.

Sipas rezultateve të studimit të Universitetit të Vjenës, 40% e përdoruesve që fshinë llogaritë e tyre kanë frikë se të dhënat e tyre personale mund të përdoren nga dikush. 13,5% e përdoruesve deklaruan se e braktisën rrjetin social, për shkak se janë të pakënaqur nga puna e site-it dhe se e kanë humbur interesin kundrejt tij.