Ministri vuri gjithashtu në dukje se, sipas mendimit të Moskës, inspektorët e OKB-së "duhet të hetojnë me patjetër edhe mbi njoftimet në lidhje me përdorimin e armës kimike edhe pas 21 gushtit. Kjo e gjitha ngelet për t’u bërë nga inspektorët, dhe vetëm atëherë ata do të hartojnë raportin përfundimtar mbi misionin e tyre".