Ai rikujtoi se disa partnerë perëndimorë kanë deklaruar kategorikisht se vetëm regjimi mund të përdorte një armë kimike. "Por e vërteta duhet të gjendet, dhe ajo do të jetë lakmusi për punën e ardhshme të Këshillit të Sigurimit", - tha Sergei Lavrov.