Sipas fjalëve të Sergei Kirienko, subjekt i studimeve të përbashkëta do të jenë "teknologjitë e reja në energjetikën bërthamore, siguria e menaxhimit të mbeturinave, përdorimi jo-energjetik i teknologjive bërthamore" në fusha të tilla si mjekësia.