Sipas fjalëve të tij, kontrolli do të bëhet në ndërmarrjen Votkinsk (Udmurtia), ku prodhohen raketat "Bullava" dhe komplekset strategjike raketore "Topol-M". Thellësia e kontrollit dhe metodologjia e tij do të përcaktohen pas zbulimit të shkakut të aksidentit.