Afati i shfrytëzimit të motorit të vjetër ka skaduar, si dhe lënda djegëse e satelit po mbaron. Pas djegies së karburantit në atmosferën e Tokës do të mbeten nga 50 deri në 60 fragmente. Në Tokë do të bien rreth 250 kg hekur.

Deri më tani nuk dihet se në cilën zonë të Tokës do të bien ato. Sateliti nuk përbën ndonjë rrezik për banorët e Tokës. Ka shumë mundësi që fragmentet e satelitit të bien në oqean.