Ai rikujtoi se një ngjarje e ngjashme e përmasave kombëtare (brenda për brenda Rusisë) - Ekspozita Industriale Uralo-siberiane - e mbajtur në Ekaterinburg në vitin 1887, u bë një stimul shumë i fortë për zhvillimin e industrisë lokale dhe artizanatit, një ngjarje e rëndësishme për të gjithë Rusinë në tërësi.

Ekaterinburgu pretendon të fitojë të drejtën për organizimin e Ekspozitës Botërore në vitin 2020. Votimi do të mbahet në Paris në nëntor të këtij viti.