Siaps burimit diplomatik bëhej fjalë vetëm për emisione avulli që mund të jetë një test elementar i gjeneratorit.

Në të njëjtën kohë diplomati theksoi se reaktori në Yongbyon është në një gjendje të tmerrshme, dhe rivënia në punë e tij do të çonte në një katastrofë për të gjithë rajonin.