"Ne e pranuam plotësisht nismën ruse..., - tha ai. - Ne ramë dakord me atë menjëherë dhe plotësisht. Megjithatë, ne duhet të biem dakord për shumë hollësi". "Kjo është thjesht një çështje teknike", - shtoi Ambasadori.