Ndërtesa e kompanisë televizive u rrethua nga policia, në vend mbërritën bashkëpunëtorët për çmontimin e bombave.

Më parë të enjten kërkuan bombën në kompaninë televizive "Rustavi-2". Atje u evakuuan gjithashtu punonjësit, por pajisja shpërthyese u gjet me të vërtetë. Gjatë gjithë kësaj kohe "Rustavi-2" ka transmetuar programet e saj nga një studio rezervë.