"Zgjerimi i bashkepunimit do të bëhet me siguri, ndërkohë që rritja e grupit (forcat vepruese) do të varet nga fakti sa kjo do të jetë e kërkuar", - u shpreh ai gjatë manovrave të sistemit të përbashkët të mbrojtjes kundërajrore të BSHP-së në poligonin Ashuluk (rajoni i Astrahanit).

Sipas fjalëve të tij, rezultatet e stërvitjeve të sistemit të përbashkët të mbrojtjes kundërajrore të BSHP-së "Combat Commonwealth-2013" në poligonin Ashuluk i tejkaluan të gjitha pritjet.