"Auditët demonstruan rrëfime të dëshmitarëve të shumtë, të cilët njëzëri pohuan se arma kimike në rajonin e Hutës Lindore ishte aplikuar pikërisht nga militantët. Rezultatet e hetimeve të incidentit të zhvilluara nga aktivistët dhe rrëfimet e dëshmitarëve okularë i janë transferuar Komisiot të pavarur për hetimet në Siri", - vë në dukje Ministria e Punëve të Jashtme.