"Sistemi është fikur në shumicën e rajoneve të vendit. Trenat shkojnë deri në stacionin më të afërt të rrugës dhe ndalen", - thuhet në deklaratën e përfaqësuesve të hekurudhave norvegjeze.

Afatet e sakta të rivendosjes së lëvizjes nuk dihen ende, është organizuar transporti i udhëtarëve me ndihmën e autobusave.