"Ne mendojmë se nevojat mbi analizën e rrezikut të skenarëve hipotetikë janë jashtë zonës së ndikimit të ANEA-s", - citon Agjencia fjalët e diplomatit.

Rusia i druhet rreziqeve që lidhen me goditjen e mundshme me dashje apo pa dashje të ngarkesës mbi reaktorin në miniaturë të burimit të neutroneve, i cili ndodhet në afërsi të Damaskut, veprim ky që mund të çojë në ndotjen radioaktive të territorit përreth.