Vepra "Perëndim dielli në Monmajour" (russ. "Закат в Монмажуре") është pikturuar në vitin 1888 dhe konsiderohej e zhdukur. Piktura ishte pjesë përbërëse e një koleksioni privat. Atë e sollën në muze për t’i kryer ekspertizën.

Në shtator piktura "Perëndim dielli në Monmajour" do të ekspozohet në Muzeun e Amsterdamit.