Në lidhje me këtë ai vuri në dukje se "G-20" dhe gjithë bota kanë nevojë për burime të reja të rritjes. Vladimir Putin cilësoi si një nga faktorët e zhvillimit të qëndrueshëm të ekonomisë sigurimin e energjisë.

Presidenti i Rusisë propozoi rritjen e volumit të investimeve afatgjata në ekonomi për të luftuar papunësinë.