"Ne i dënojmë vrasjet e hebrenjve, të kryera nga nazistët. Ne gjithashtu dënojmë vrasjet e palestinezëve, të kryera nga sionistët", - shkroi ai në faqen e tij në Facebook.

Një deklaratë e tillë bie në kundërshtim me qëndrimin e ish-presidentit të Iranit, Mahmoud Ahmadinejad, i cili e mohonte vetë faktin e Holokaustit.