Theksohet se prioritet për "G-20" mbetet përforcimi i rritjes ekonomike dhe krijimi i vendeve të punës. Samiti konfirmoi detyrën e tranzicionit drejt një të ardhme të qëndrueshme të energjetikës. Pjesëmarrësit në të u zotuan të punojnë së bashku për zgjidhjen e problemeve të lidhura me ndryshimin e klimës dhe mbrojtjen e mjedisit përreth.