Modeli i plotë i anijes u paraqit për herë të parë në "MAKS-2013".

Lëshimi i parë testues i anijes në regjimin pa pilot planifikohet të mbahet në vitet 2017-2018, dhe në regjimin e pilotuar - afër vitit 2020.