Sipas fjalëve të tij, Sekretari i Përgjithshëm i dha vlerësimin e duhur analizës së drejtë dhe të dobishme të Vladimir Llukin mbi sfidat e lidhura me të drejtat e njeriut në Rusi.