Palët do të zhvillojnë punën lidhur me përgatitjen paraprake për procedurat e vlerësimit të konceptit të projektit (Generic Desing Assessment) të elektrostacionit atomik me një pajisje të reaktorit energjetik ujë-ujë, si dhe licencimin e platformës së ndërtimit të centralit bërthamor. Procedurat përbëjnë në vetvete hapat e parë për marrjen e mundshme të lejës për ndërtimin e elektrostacioneve të reja atomike në Britaninë e Madhe, thuhet në njoftim.