Hyrjet në faqet e Internetit për të rritur janë realizuar si nga kompjuterët e nëpunësve të Parlamentit, asistentëve të deputetëve, ashtu edhe nga kompjuterët e vetë parlamentarëve. Kulmi i popullaritetit të faqeve të Internetit me përmbajtje, e cila nga legjislacioni i Britanisë së Madhe klasifikohet si pornografike, u regjistrua në nëntor të vitit 2012 - 114844 hyrje.