"Unë jam i bindur se kjo punë na mundëson shpëtimin e jetëve të qytetarëve tanë. Kjo është më e rëndësishmja, rezultati më i rëndësishëm i punës së përbashkët në këtë drejtim", - deklaroi Putin.

"Unë edhe një herë dua të shpreh dëshirën që ne të arrijmë ta thellojmë dhe ta zhvillojmë edhe më tej këtë bashkëpunim", - shtoi ai.