Marrëveshja përkatëse u nënshkrua nga kompanitë të martën në një takim të Këshillit ruso-austriak të Biznesit.

Në fazën e parë komplektimi i avionëve dhe motorëve do të kryehet plotësisht në Austri, faza e dytë përfshin përqëndrimin e pjesshëm të prodhimit të komponentëve të avionëve në Rusi, ndërsa në fazën e tretë të gjithë komponentët dhe motorët do të prodhohen në Ekaterinburg.