"Në Bashkimin Evropian janë shumë mirë në dijeni në lidhje me këtë. Kjo është arsyeja pse ne mendojmë se kemi nevojë momentalisht dhe menjëherë, pa humbur kohë, të investojmë për zhvillimin e territoreve lindore. Ne do të zhvendosim atje industrinë e ndërtimit të raketave dhe atë të aviacionit. Deri në vitin 2020 kemi ndërmend të investojmë për riarmatimin e ushtrisë ruse 500 miliardë euro vetëm për blerjen, ndërsa për ripajisjen teknike të ndërmarrjeve - 100 miliardë dollarë", - tha Dimitri Rogozin.