"Ne kemi marrë një ftesë nga organizatorët e takimit. Aktualisht ne po përgatitim pyetjet, mbi të cilat ne duam të diskutojmë", - njoftoi Përfaqësuesi i organizatës "Exit" (russ. "Выход").

Ai shtoi gjithashtu se në takimin me Presidentin e SHBA-së janë ftuar disa organizata shoqërore të qytetit, por ai nuk zotëron asnjë informacion në lidhje me faktin se cilat janë ato.