"Ato masa kundërpërgjigjeje, që u njoftuan dhe filluan të ndërmerren nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia dhe Republika e Koresë në formën e manovrave masive, zgjerimit të planeve në fushën e krijimit në këtë rajon të një sistemi të mbrojtjes antiraket, transferimit të forcave dhe mjeteve suplementare, nuk na u dukën aspak adekuate me rreziqet e vërteta të kërcënimit që përbën në vetvete Koreja e Veriut në aspektin ushtarak", - deklaroi Ministri.