Në një intervistë televizive Nelson Merentes tha se të ardhurat nga nafta e kanë ndihmuar qeverinë për të rritur nivelin e jetësës të një pjese të konsiderueshme të popullsisë, por shumica e problemeve strukturore në ekonomi mbeten ende.

Ndërkohë Nelson Merentes theksoi nevojën për ndryshime në legjislacion në mënyrë që të stimulohet rritja ekonomike.