Autorët zbuluan se mikobakteria dhe njerëzimi jo vetëm që kanë lindur në të njëjtin rajon të botës, por edhe se së bashku kanë emigruar nga Afrika në periudhën e Neolitit dhe më pas u përhapën në të gjithë planetin.