Si burim të këtij informacioni Agjencia përmend 4 zyrtarë amerikanë, të cilët dhanë të kuptohet se disa prej municioneve me substanca toksike mund të kenë rënë në duart e militantëve.