Ata kanë dërguar kërkesën për të marrë pjesë në projektin e kompanisë holandeze "Mars One", e cila llogarit që për 6 miliardë dollarë deri në vitin 2023 të popullojë Planetin e Kuq.

Njoftohet se në faqen e Internetit të kompanisë janë regjistruar vullnetarë nga 140 vende, duke paguar për pjesëmarrjen e tyre në projekt nga 5 deri në 75 $ secili, në varësi të vendit.

Paratë për zbatimin e projektit në fjalë kompania llogarit t’i sigurojë nga sponsorët.