Shteti llogarit ta përdorë këtë kompensim për projekte të tjera të infrastrukturës, duke përfshirë këtu edhe modernizimin e hekurudhave.

BE-ja ndërkohë deklaron se vendimi u morr nga konsorciumi i kompanive dhe jo nga Komisioni Evropian, prandaj Bukureshti është drejtuar në adresë të gabuar me kërkesën për të marrë mbrapsht paratë e shpenzuara.